Hướng dẫn sử dụng phần mềm gửi mail hàng loạt Sendblaster 2.0

Google Analytics: cho phép bạn có thể thống kê, theo dõi bằng Google Analytics
Bước 1: Mở file hosts thuộc đường dẫn:
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\

Thêm 2 dòng sau vào phía dưới:

Bước 2: Cài đặt và sử dụng serial:
E-mail: joker@p4friend.com

License code: 2534-7CAE-7485-7883-745B

Chạy phần mềm và bạn sẽ làm lượt lượt các bước sau để gửi một chiến dịch Email Marketing:

Bước 1: Tạo danh sách khách hàng.
huong dan phan mem sendblaster

– Tạo nhóm danh sách Data khách hàng. Ở đây tôi tạo nhóm là Data khach hang seo.edu.vn

– Nhập danh sách khách hàng. Bạn có thể nhập từng người hoặc là chọn một Data đã có sẵn và Import vào. Ở đây tôi chọn cách 2 import một file Data khach hang seo.txt vào, bạn Click vào Import/chọn Data khach hang seo.edu.vn/import/chọn đường dẫn đến file có sẵn và chọn Next là xong.

//chú ý: ở đây bạn chọn định dạng Format: Free

Bước 2: Tạo Email
huong dan phan mem sendblaster

Bạn Click vào Compose message bạn điền đầy đủ các thông tin sau:

(1) Subject: Tiêu đề của Email người dùng sẽ nhìn thấy, chú ý viết tiếng việt không dấu.

(2) Charset: Chọn Unicode (UTF)

(3) Google Analytics: cho phép bạn có thể thống kê, theo dõi bằng Google Analytics

(4) Link đăng ký chiến dịch Email này với Google Analytics

huong dan phan mem sendblaster

Bước 3: Gửi Email
Bước này là cấu hình để gửi email, các bạn chú ý làm chính xác:

(1) Chọn danh sách khách hàng

(2) Chọn Use SMTP server điền:

– SMTP server: smtp.gmail.com

– Port: 465

– SSL: tích chọn

– Username: điền email

– Password: điền mật khẩu

(3) Advanced settings:

– Pause between message: 10 s

– Exta: tích chọn Delivery Notification và High Priority

(4) thông báo thành công khi Click vào Connection test.

Đã cấu hình xong bây giờ bạn Click vào phần Send để phần mềm tự động gửi.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào vui lòng để lại phần commnet tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian nhanh nhất.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *