Hướng dẫn Auto Search của phần mềm SEO master

Thông tin bạn nhập sẽ được lưu vào hệ thống và hiển thị ở “Quản lý từ khóa”.
Bước 1: Click vào “Từ khóa”, được hình sau:

Quản lý từ khóa

(1) Nhập từ khóa cần search.
(2) Nhập tên miền muốn được click khi search từ khóa vừa nhập.
(3) Điểm thưởng cho người search từ khóa của bạn.
(4) Giới hạn số lần search trong một ngày.
(5) Click vào dấu (+) để thêm từ khóa và tên miền vào hệ thống.
Thông tin bạn nhập sẽ được lưu vào hệ thống và hiển thị ở “Quản lý từ khóa”.
Bước 2: Đóng “Quản lý từ khóa” và chọn “Auto Search”, Chương trình sẽ tự động chạy Auto Search cho bạn.

Chạy Auto Search

Và thế là tất cả các bước đã hoàn thành, giờ chỉ cẩn để đó cho phần mềm SEO Master làm nốt công việc còn lại, bạn sẽ có thời gian làm việc khác.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *