Hướng dẫn cách lấy data của website wordpress sang Blogpsot

1. Lấy data của website wordpress
– Kiểm tra rss của website ( hoặc danh mục) bằng link : http://domain/feed
-Dùng IDM tải file
Mở IDM và Paste link sau vào phàn Add Url:
http://domain/feed?redirect=false&start-index=1&max-results=40
Ví dụ : http://cauchuyencuocsong.info/feed?redirect=false&start-index=1&max-results=40

Lấy data của wordpress
Lấy data của wordpress

Chú thích : Domain : có thể là domain hoặc url của category.
40 : Số bài viết bạn muốn lấy .
2. Convert file xml của wordpress sang xml của blogspot
Truy cập https://wordpress2blogger.appspot.com/ để convert
3. Import data
– Tạo một blogspot
– Import data vào blogspot
Làm theo các bước sau
Các bước import data
Các bước Import data vào blogspot
Import file vừa convert
Import data vào blogpsot
Import data vào blogpsot
4. Đăng sitemap và ping blogspot và chờ cho Google Index
Sau quá trình đăng bài, thì chúng ta phải Add site map vào Google Webmaster Tool và Ping để Google index bài chúng ta một cách nhanh nhất.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *