Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO LongTailPro giúp SEO hiệu quả

Đăng nhập vào tài khoản gmail của mình để phần mềm SEO Long Tail Pro có thể lấy được dữ liệu.
Bước 1: tạo chiến dịch, tùy vào ngành nghề của bạn mà bạn tạo, ở đây tôi dùng chiến dịch SEO.


Bước 2: nhập từ khóa vào

(1) Nhập tối đa 5 từ khóa

(2) Chọn kiểu tìm kiếm cho từ khóa. Có 3 loại: tìm kiếm rộng, tìm kiếm chính xác, tìm kiếm cụm từ

(3) Đăng nhập vào tài khoản gmail của mình để phần mềm SEO Long Tail Pro có thể lấy được dữ liệu.

(4) Tùy chỉnh nâng cao. Cái này bạn chưa cần quan tâm đến nó vội.

Sau đó chọn Generate Keywords để phần mềm tự động tìm dữ liệu và phân tích.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *