Link là yếu tố quan trọng khi google đánh giá website

Bằng chứng mạnh mẽ nhất về giá trị của 1 liên kết và việc xâu dựng liên kết theo như Matt Cutts đã nói “ Liên kết không chết , mà vẫn còn rất nhiều giá trị từ liên kết “

Rõ ràng còn rất nhiều yếu tố đãnh giá khác như : index , crawl , trùng lặp nội dung , cấu trúc website … Nhưng link là cần thiết được quan tâm , thay đổi linh hoạt
Có 5 thông điệp chính cần được giải quyết trong SEO

Link vẫn là điểm cốt lõi trong thuật toán tìm kiếm của google

Hệ thống link xây dựng và tiếp thị nội dung cơ bản là khác nhau

Làm tốt nội dung tương đối khó . SEO đòi hỏi phải có am hiểu các kĩ năng để tạo ra nội dung thực sự chất lượng và chuyên sâu

Link building có thể thay đổi hiệu quả nội dung marketing

Vẫn có thể xây dựng liên kết ngay cả khi nội dung của bạn không thực sự tuyệt vời

Hãy cùng theo dõi các thông điệp

Link vẫn là một yếu tố trong thuật toán của google.
Bằng chứng mạnh mẽ nhất về giá trị của 1 liên kết và việc xâu dựng liên kết theo như Matt Cutts đã nói “ Liên kết không chết , mà vẫn còn rất nhiều giá trị từ liên kết “

Trong một đoạn video quản trị trang web gần đây, Cutts cũng nói rằng Google đã kiểm tra một thuật toán mà không cân nhắc nhiềuđến backlinks là một yếu tố xếp hạng. Thí nghiệm đã chứng minh với Google rằng backlinks vẫn còn “… là một yếu tố vô cùng lớn đối với kết quả xếp hạng .”

Nhưng google đã kiểm soát các hoạt động xây dựng link liên kết . Những khách hàng sử dụng blog MyBlogGuest, gần đây đã bị phạt vì cho là tham gia vào các chiến thuật liên kết spam. Thậm chí nếu MyBlogGuest vi phạm nhiều hơn thế , MyBlogGuest sẽ bị phạt nặng hơn .

– MATT CUTTS, GOOGLE’S HEAD OF WEBSPAM

Xây dựng link và marketing nội dung cơ bản khác nhau .
Làm marketing nội dung không phải là xây dựng liên kết . Thậm chí cũng không phải là SEO – không có gì đảm bảo rằng nội dung sẽ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm , cũng không phải là tạo ra nhiều nội dung chất lượng thì kết quả trên công cụ tìm kiếm sẽ tốt hơn . Tiếp thị nội dung khác hoàn toàn so với xây dựng liên kết hay SEO .

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *