Hướng dẫn sử dụng Seo doctor trong phần mềm SEO master

Meta Description: số lần lặp từ khóa trong thẻ meta description

Các bạn chạy phần mềm SEO Master lên rồi vào phần SEO Doctor:

Trong đó, bạn nhập:


huong dan seo

(1): từ khóa cần đánh giá

(2): địa chỉ url cần seo với từ khóa đánh giá bên trên, chú ý bạn có thể chọn trang chủ hay bất kỳ trang con nào.

(3): chọn Kiểm tra

Sau khi phần mềm kiểm tra xong thì sẽ đưa cho bạn các thông số như:

– Title: số lần lặp từ khóa trong thẻ title

– Meta Description: số lần lặp từ khóa trong thẻ meta description

– H1, H2, B, Alt Img cũng tương tự như vậy.

Sau quá trình phần mềm chạy xong thì ta cần quan tâm đến 2 thông số quan trọng đó là:

(4): Tổng điểm % trên 100%

(5): Số lần xuất hiện từ khóa trên trang

Nếu điểm % của bạn thấp thì bạn cần kiểm tra các thông số mà phần mềm đưa ra phía dưới để cải thiện số điểm % đó.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *