Những cách để tối ưu hóa Linkedln và Slideshare cho công cụ tìm kiếm

Trong mô tả: Mô tả vắn tắt nội dung đăng tải để làm sao khi người đọc đọc mô tả hiểu được hàm ý nội dung mà bạn muốn nói đến là gì?
1. Tối ưu trang Linkedln của bạn

Dưới đây là 1 số cách tối ưu trang Linkedln của bạn cho các công cụ tìm kiếm.

Ở phía trên miêu tả liệt kê các từ khóa và cụm từ khóa quan trọng nhất của nên có ký tự đặc biệt để phân biệt cụm từ khóa của bạn.

Tối ưu hồ sơ Linkedln

Soạn thảo 1 mô tả hấp dẫn trong phần mô tả của bạn sử dụng từ khóa và cụm từ khóa của bạn. Tránh nhồi từ khóa hãy để nó 1 cách tự nhiên nhất. Có thể tận dụng lợi thế đặc biệt trong mô tả.

mô tả đặc biệt

Mô tả đặc biệt chứa từ khóa Seo

Bạn có thể sử dụng lên đến 256 ký tự trong phần này và việc chèn các từ khóa Seo hoàn toàn có thể.

2. Tối ưu hóa bài viết các nhóm trên LinkedIn

Bạn có thể tham gia đến 50 nhóm trên Likedln. Tìm kiếm các nhóm đúng chuyên ngành để tương tác với mình nhiều hơn.

Làm thế nào để có được tương tác nhiều nhất trong các nhóm đăng tin của bạn:

– Luôn tuân theo quy tắc nhóm để bài viết của bạn không bị pam bởi chủ top.

– Trong bài viết của bạn chứa từ khóa mục tiêu Seo trong tiêu đề và mô tả của nhóm mà bạn gửi bài.

3. Tối ưu hóa SlideShare

Hoàn thành hồ sơ cá nhân của bạn, hãy làm liên kết đến trang web của bạn.

tối ưu slideshare

Tối ưu hóa SlideShare

Tương tự như mô tả tại Linkedln: bạn mô tả các từ khóa quan trọng của bạn ở đầu. Mặc dù bạn đang tối ưu mô tả từ khóa cho công cụ tìm kiếm nhưng hãy nhớ rằng khách hàng là người đọc nó, nên bạn phải viết mô tả độc đáo với người dùng.

Liên kết hồ sơ của bạn đến các kênh mạng xã hội khác trên SlideShare để khi bạn upload thông tin lên nó sẽ chia sẻ rộng rãi đến cộng đồng xã hội

Làm thế nào để tối ưu 1 đăng tải trên SlideShare

tối ưu 1 bài đăng slide

Tối ưu khi đăng tải trên SlideShare

– Trong tiêu đề: Chứa từ khóa cần Seo. Nội dung trong tiêu đề chính là yếu tố xếp hạng quan trọng nhất đối với Google vì thế hãy viết thật hay và tối ưu nó.

– Trong mô tả: Mô tả vắn tắt nội dung đăng tải để làm sao khi người đọc đọc mô tả hiểu được hàm ý nội dung mà bạn muốn nói đến là gì? và phải chứa từ khóa chính đang Seo của bạn.

– Thẻ tag: thêm vào các từ khóa, cụm từ khóa mà bạn đang làm.

Mẹo nhỏ: Bachklinh chất lượng cao luôn là được xếp hạng cao trong các thuật toán của Google. Vì vậy hãy tận dụng sức mạnh của Linkedln và SlideShare để tạo các backlink chất lượng nhất.

Công trình xây dựng nào cũng phải có một thời gian để phát triển và hoàn thiện, với quá trình xây dựng Linkedln và SlideShare cũng thế. Hãy bắt tay vào làm để có được kết quả cao trong công cụ tìm kiếm Google.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *