Hướng dẫn kiểm tra và khắc phục liên kết gãy 404

Đối với LinkTiger thì bạn cần đăng ký tài khoản và đăng nhập để kiểm tra. Ở đây chỉ cho bạn dùng thử 15 ngày.
1. Google Webmaster Tools

Một công cụ của Google không thể thiếu dành cho những webmaster. Người làm và hoc seo thì đều phải biết đến công cụ này để thống kê link liên kết. Ở Việt Nam hiện nay ai cũng sử dụng Google để tìm kiếm vì thế mà website nào cũng phải dùng công cụ này để Submit sitemap, website hay robots.txt, kiểm tra link… vào.

check lỗi website 404 web tool
Check lỗi 404 qua webmaster tool

Tuy cập vào Webmaster Tools bạn có thể tìm kiếm các liên kết không tồn tại của website tại Thu thập dữ liệu -> lỗi thu thập dữ liệu.

2. W3C Link Checker

Truy cập vào: http://validator.w3.org/checklink

Lỗi 404 website

Check 404 W3C Link Checker

W3c là một công cụ cao cấp giúp bạn kiểm tra các liên kết trong website, anchor text, css và html của trang web nữa. Bạn chỉ cần nhập Domain, đường dẫn cần kiểm tra vào để kiểm tra tình trạng link trong website của mình.

3. LinkTiger

Truy cập vào: http://linktiger.com/

lỗi 404 website
Check 404 với LinkTiger

Đối với LinkTiger thì bạn cần đăng ký tài khoản và đăng nhập để kiểm tra. Ở đây chỉ cho bạn dùng thử 15 ngày. Nếu bạn muốn kiểm tra nhiều domain, nhiều đường dẫn hơn thì nên upgrade lên.

4. ScreamingFrog Spider SEO

ScreamingFrog sẽ có vai trò như một phần mềm hỗ trợ hoc SEO tốt hơn vì nó có thêm các chức năng phục vụ việc SEO như phân tích các chỉ số của liên kết, kiểm tra liên kết, kiểm tra SEO Onpage,….

Những việc cần làm để khắc phục lỗi 404 cho website:

– Thêm các liên kết khác có trong website để điều hướng người dùng và bot tìm kiếm.

– Tạo các thông báo điều hướng người dùng khi vào trang bị báo lỗi 4040

– Tích hợp các khung tìm kiếm trong website thật tốt

Đây chỉ là những phương pháp giảm thiểu để giúp bạn thuận lợi hơn trong công cụ tìm kiếm và truy cập khách hàng. Nhưng nếu như website của bạn đi đâu cũng gặp lỗi này thì tất cả các giải pháp trên đều không có ý nghĩa gì. Việc của bạn là làm sao để giảm thiểu tối đa các liên kết bị gãy này, sớm phát hiện và sửa chữa.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *